Cookie felhívás

A Művelődési Ház története

Jelentős kulturális fejlődés volt tapasztalható a felszabadulás után. Ekkor még nem volt a Községnek kultúrháza. Öntevékeny színjátszó csoport működött.

A Hidasháti Állami Gazdaság 1956-ban építette a művelődési házat, mely a község kulturális igényeinek kielégítését is szolgálta. Ott működött tovább a színjátszó csoport, tánccsoport. Megkezdődött a mozi vetítés heti 4 alkalommal. Színházi évadban a Békéscsabai Jókai Színház tartott előadást. Rendszeresen szerveztek táncesteket, nótaesteket, kiállításokat, TIT előadásokat. Zeneiskola működött a kultúrházban. Jelentős volt a szakköri mozgalom. A televízió elterjedésével a rendezvények elvesztették jelentőségüket, és az 1960-as évek második felében a résztvevők száma jelentősen csökkent. Változtatni kellett, áttértek a kiscsoportos foglalkozásokra. Három klub működött: Nő-, nyugdíjas- és gyermekklub. A lakosság művelődési lehetőségét a Községi Könyvtár is biztosította, 1960-ban 1600 db könyvvel indult a tanácsháza épületében. Az évek során több helyre költöztették (Duna utca – szolgáltatóház), míg a végleges helyre került a községi Művelődési Házba, az emeleten működik mindennapos nyitva tartással.

A Művelődési Ház 1992 óta az önkormányzat tulajdona. Itt működik jelenleg a nyugdíjasok klubja, a Nagycsaládosok Egyesülete, a Vöröskereszt, az Ifjúsági Klub, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Polgárőrség. E szervezetek itt tartják fogadóóráikat, rendezvényeiket, havi, heti rendszerességgel. Árusok itt árulják portékáikat. Falugyűlésnek, értekezleteknek ad otthont. Családi rendezvényeket is bonyolítanak. Régi időknek a jó hangulatát próbáltuk újraindítani 1992-ben, a községi május 1-jével, Kihívás Napjával, Augusztus 20-i ünnepségek szabadtéren való megrendezésével.  Örömmel vettük tudomásul, hogy igényli a lakosság. 1997-től szabadidős tevékenység keretében működött a társastánc oktatás. 2001-től Művészeti Iskola keretében működik, mégpedig a túrkevei Korda Vince Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozataként. Az oktatás társastánc, moderntánc, grafika tanszakon működik jelenleg is.

A Művelődési Házat elsősorban civil szervezetek használják rendszeresen, ingyen. Az utóbbi években a Művelődési Ház nem csak közművelődési tevékenységet, hanem a lakosság részére szolgáltatást nyújt minden téren (Murony község kulturális rendezvényeinek megszervezése, civilszervezetek működésének támogatása. Igény szerinti sporttevékenységek megszervezése. Óvodásokon, iskolásokon keresztül a község összes lakója számára nyilvános könyvtári tevékenység, kölcsönzés, állománygyarapítás, dokumentum-, és információ biztosítása, más könyvtárakból, helyismereti, helytörténeti gyűjtés, rendezvények szervezése, bemutatók tartása és a Muronyi Hírmondó újság szerkesztése, eMagyarország pont lakossági Internet szolgáltatása, a túrkevei Korda Vince Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozatainak működtetése, valamint a Békési Munkaügyi Központ FIP Foglalkoztatási Információs Pont keretében az álláskeresők tájékoztatása, lakossági fénymásolás, helyi szórólapok tervezése, nyomtatása rendezvényekről, bemutatókról, stb.).

Az árusokat kénytelenek vagyunk beengedni bevételnövelés miatt, de az igazi cél nem ez lenne, hogy ki legyen használva. Évente 1-2 alkalommal rendeznek családi rendezvényt (esküvő, lakodalom, vacsora). Technikai felszereltsége jónak mondható. Az utóbbi 10 évben jelentős javulás történt a közművelődés terén. A sok rendezvény felpezsdítette (főleg a szabadtéri, ingyenes) a község életét közösséggé kovácsolják a község lakóit. A civil szervezetek tartalmas munkát végeznek, aktívan működnek, egymásnak partnerei, sőt a lakossági jótékonysági rendezvények lebonyolításában is egyenrangú partnerek. A Művelődési Ház költségvetése, a sikeres pályázatok kulturált környeztet teremtettek a község lakóinak. Az önkormányzat pozitívan áll hozzá a közművelődéshez és a civil szervezetekhez, a kapcsolat jó. A településen mind a Művelődési Ház, mind a civil szervezetek munkája és törekvései jó úton haladnak. Továbbra is fontos a szoros együttműködés.

1992-ben indult útjára a régi idők jó hangulatát idéző községi szabadtéri rendezvények. Az Önkormányzattal, a Szociális, Kulturális és Sportbizottsággal együtt kerülnek megrendezésre a falusi szintű nagyrendezvények, melyhez az anyagi fedezetet is biztosítják. Közös rendezvények: