Cookie felhívás

A Művelődési Házban működő Civil szervezetek

A Művelődési Házban jelenleg hét civil szervezet működik, ők tömörítik a lakosság egy-egy csoportját, s vállalják fel az érdekképviseletüket. Valamint aktívan részt vesznek a községi szabadtéri rendezvényeken és azok lebonyolításában.

„Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub

A legrégebben működő szervezet, 1974-ben 10 fővel alakult a régi Hidasháti Állami Gazdaság Kultúrházában. 1992-től a községi Művelődési Házban működnek, jelenlegi taglétszáma 65 fő, vezetője Jenei Andrásné. Céljuk a nyugdíjasok összefogása, a mindennapi élet színesebbé tétele. Minden szerdán és vasárnap délután jönnek össze a Művelődési Házban, kártyáznak, biliárdoznak, beszélgetnek. Vannak saját rendezvényeik, pl.: pótszilveszter, farsang, Nőnap, Anyák napja, Férfinap, Záró vacsora, Karácsonyi ünnep. Kapcsolatot tartanak Kamut, Békés nyugdíjas klubjaival, látogatják egymás rendezvényeit. Évente háromszor szerveznek kirándulást. Jó a kapcsolatuk a többi civil szervezettel. Minden segítséget elfogadnak, hogy minél színesebbé tegyék az idősek mindennapjait. 2009-ben ünnepelték a Nyugdíjas Klub 35 éves évfordulóját.

2012. évi munkaterv

Mozgáskorlátozottak muronyi csoportja

1999-ben váltak ki a békési szervezetből, és helyben, a Művelődési Házban tartják rendezvényeiket. Vezetője Bontovics Jánosné. Tagjainak száma 75 fő, havonta egyszer tartanak fogadóórát, akkor beszélik meg a rájuk vonatkozó rendeletek alkalmazását, aktuális kérdéseket. Szerveznek évente kétszer orvos-beteg találkozót. Céljuk a beteg emberek összetartozása, minél többet segíteni a gondjaikon. Az önkormányzaton kívül anyagi támogatást kapnak az orvos-beteg találkozók után, valamint a saját rendezvényeik bevétele áll a rendelkezésükre. Rendezvényeik: Nőnap, Férfinap, Anyák napja, Záró ebéd, Karácsonyi Ünnep. Évente kétszer mennek kirándulni. Kapcsolatuk jó a többi civil szervezetekkel.

2012. évi munkaterv

Belszervi betegek, Rokkantak Egyesülete

1995-ben alakultak meg a Művelődési Házban 26 fővel, jelenleg 56 fővel működik. Vezetője Tusjak Pálné. Céljuk a beteg emberek mindennapjainak színesebbé tétele, segítségnyújtás egymásnak. Heti rendszerességgel fogadóórákat tartanak a Művelődési Házban. Vannak saját rendezvényeik: Nőnap, Anyák napja, nyáron szalonnasütés, évente kétszer kirándulás, Záró ebéd, Karácsonyi ünnep. Az önkormányzati támogatáson kívül, saját rendezvényeik bevétele gyarapítja a pénzüket. Kapcsolatuk jó a többi civil szervezettel egymás rendezvényeit látogatják. 2009. december 31-én megszűnt.

Vöröskereszt muronyi szervezete

Három éve új vezetője van Vakarcs Mihályné személyében, aki szervezi évi 3 alkalommal a véradást, valamint osztja szét, a kapott adományokat a Vöröskeresztes tagok részére évente több alkalommal. Minden évben megrendezi a véradók ebédjét, valamint a Vöröskeresztes tagok részére az évadnyitó gyűlést teadélután keretében. Működéséhez a Vöröskereszt támogatást kap az Önkormányzattól.

2011.évi munkaterv

Muronyi Polgárőrség

1998-ban alakult 50 fővel. Vezetője Nagy András. Céljuk Murony község közbiztonsága, ők minden nap felváltva szolgálatban vannak éjjel. “Őrzik” a muronyi polgárok nyugodt álmát. Ők a Művelődési Házban évente egyszer jönnek össze közös rendezvényre, év végi záró vacsorára. A legtöbb anyagi támogatást az önkormányzat nyújtja, de helyi vállalkozók is támogatják anyagiakkal.

Muronyi Nőklub

2010 október 21. én 16 fővel megalakult a muronyi nőklub. Bízunk benne,hogy programjainkról hallva folyamatos belépőkkel ez a létszám emelkedik, heterogén összetételű a társaságunk, korban és foglalkozásban a 30 évestől a 80 évesig.

Célunk összefogni községünk lányait, asszonyait, akik programjainkat magukévá kívánják tenni. Kapcsolódjanak ki összejöveteleinken az otthoni egyhangúságból, egyedül állók esetében a céltalannak érzett magányosságból. Próbálják egy kis vidámsággal feloldani a borús napok hangulatát és a szürke hétköznapok egyhangúságát. Vegyenek részt egészségügyi és irodalmi előadásokon, adjanak egymásnak háztartási tanácsokat sütésről, főzésről. Egymás között cseréljék ki gondolataikat, segítség egymást jó tanácsokkal. A klub tagjai kirándulások formájában ismerjék meg jobban hazánk szép tájait. Részt kívánunk venni községünk kulturális rendezvényein és ápolni a kulturális hagyományokat. Segíteni községünk szebbé, otthonosabbá tételében. A klub vezetésével a tagok Borbély Sándorné Murony, Mokry u 5 szám alatti klubtagot bízták meg.

A vezetőség tagjai Nagy Lajos Andrásné, Nagy Jánosné, Miklósi Pálné, Molnárné Gőz Orsolya és id.
Összejöveteleinket hetente csütörtökönként tartjuk, a Művelődési Házban, 13 órától 19 óráig.

Borbély Sándorné.
klubvezető

2011. évi munkaterv

Muronyi Ifjúsági klub

2010 október 22. én 10 fővel megalakult az ifjúsági klub. A klub nem bejegyzett önszerveződő,

A megválasztott klub – vezető Medvegy Marcell és a klub tagjai megfogalmazták céljaikat:
A településen élő fiatalok közösségi életének összefogása.
A szabadidő hasznos, értékes eltöltésére irányuló programok szervezése, lebonyolítása.
Az alulról jövő kezdeményezések támogatása.
A klub politikai tevékenységet nem folytat, a klub partoktól független.
A klub működése nyilvános és bárki számára elérhető, amennyiben betartja a klubra vonatkozó alapszabályokat, (Házirendet)

A Művelődési Házban működő Ifjúsági klub összejöveteleit kizárólag azok a 18 évet betöltött muronyi fiatalok látogathatják, akik klubtagsággal rendelkeznek! Klubtagnak számítanak azok a személyek, akik a klubtagsági díjat megtérítették, és a házirendet tudomásul vették.

Házirend:

1.      Minden résztvevő köteles az általa hozott üveget, zacskót, egyéb hulladékot eltávolítani.

2.      Minden résztvevő köteles a Művelődési házban, és annak környezetében, kultúrált állapotban megjelenni, illetve ennek megfelelően viselkedni.

3.      Az alapító tagoknak joguk van felszólítani távozásra azokat a résztvevőket, akik a kultúrált viselkedés szabályait nem képesek betartani.

4.      A Művelődési házban lévő tárgyakat, eszközöket minden résztvevő köteles épségben megőrizni, azok meghibásodása esetén, köteles az általa okozott kárt megtéríteni.

5.      Minden résztvevő köteles a Művelődési Házat, és közvetlen környezetét legkésőbb vasárnap hajnali 4 óráig elhagyni.

A Művelődési Házat heti rendszerességgel, keddenként 17 órától 22 óráig szombatonként 18 órától vasárnap hajnali 4 óráig használhatják.